Aktuellt
 
April 2018

GMO-nätverk
12 april

Maj 2018

Allerginätverk
24 maj

 
 
Läs mer ...

Bioconsult AB koordinerar två nationella nätverk inom livsmedelssektorn:


GMO-nätverk

Nästa möte
12 april 2018 i Uppsala

Allerginätverk

Nästa möte
24 maj 2018 i Lund

Nätverken har egna sidor med aktuell information, protokoll mm.

© 2008 bioconsult.se.