Aktuellt
 
Mars 2018

Allerginätverk
8 mars

April 2018

GMO-nätverk
12 april

 
 
Läs mer ...

Bioconsult AB koordinerar två nationella nätverk inom livsmedelssektorn:


Allerginätverk

Nästa möte
8 mars 2018 i Göteborg

 

GMO-nätverk

Nästa möte
12 april 2018

Nätverken har egna sidor med aktuell information, protokoll mm.

© 2008 bioconsult.se.