Aktuellt
 
Maj 2018

Allerginätverk
24 maj

Oktober 2018

GMO-nätverk
18 oktober

 
 
Läs mer ...

Bioconsult AB koordinerar två nationella nätverk inom livsmedelssektorn:


Allerginätverk

Nästa möte
24 maj 2018 i Lund

GMO-nätverk

Nästa möte
18 oktober 2018 i Uppsala

Nätverken har egna sidor med aktuell information, protokoll mm.

© 2008 bioconsult.se.