Aktuellt
 
April 2018

GMO-nätverk
12 april

Maj 2018

Allerginätverk
24 maj

 
 
Läs mer ...

Bioconsult AB koordinerar det nationella nätverket

Modern genteknik vid livsmedelsproduktion - GMO

Nätverket leds av Bo Ekstrand och har medlemmar från industri, handel, myndigheter och konsumentorganisationer. Frågor som tas upp handlar om kommunikation och information om hur lagstiftning, märkning, hantering, spårbarhet, analyser, tröskelvärden, import, med mera påverkar produktion av livsmedel. Nätverket följer hur situationen ser ut runt om i Europa och hur EU förhåller sig till övriga världen.

I nätverket har en plattform skapats för informationsutbyte, diskussion och "spaning" efter kommande förändringar som till exempel EUs arbete med en eventuell ny lagstiftning.

Nätverket ger sina medlemmar en unik möjlighet att ta del av konfidentiell information inom GMO-området och att på ett enkelt sätt kommunicera med kollegor och myndigheter om framtiden inom branschen.

Här kommer Du till nätverkets medlemssida.

Kontakta Bo Ekstrand för inloggningsuppgifter och mer information.


Stora Vägen 49
523 61 GÄLLSTAD


0708-44 32 04

be@bioconsult.se

Orgnr 556426-8869

 

 

 

© 2008 bioconsult.se.